Stowarzyszenie „Inicjatywa na Rzecz Praw i Ochrony Obywateli” powstało w 2014 r. i nieprzerwanie poszerza zakres swojej działalności, mając szczególnie na uwadze świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz osób wykluczonych czy o niskim statusie majątkowym. Stowarzyszenie swoją siedzibę posiada w Olsztynie, przy ulicy Adama Mickiewicza 14/1. Nieprzerwanie uczestniczy w rozmaitych projektach związanych z edukacją prawną, jak również poszukuje jak najbardziej innowacyjnych rozwiązań sprzyjających realizowanym zadaniom


STOWARZYSZENIE „INICJATYWA NA RZECZ PRAW I OCHRONY OBYWATELI”
KRS: 0000530131
Adres siedziby: ul. Mickiewicza 14/1, 10-509 Olsztyn