Działalność

Stowarzyszenie posiada bogate doświadczenie w zakresie poradnictwa prawnego i edukacji prawnej na rzecz osób o podobnym profilu jak adresacji niniejszego zadania.  Stowarzyszenie stale wspiera i udzielało pomocy w ramach n/w inicjatyw następujących podmiotów:

  • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – w ramach współpracy Stowarzyszenie pomagało przy realizacji zadania tzw. „Naukobusa”, który to projekt jest adresowany do uczniów szkół na terenie całej Polski;
  • Hospicjum Domowego Caritas w Olsztynie – w ramach współpracy prawnicy Stowarzyszenia udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie podejmowanych przez Caritas inicjatyw, wymagających analizy prawnej;
  • Archidiecezjalnego Przedszkola w Olsztynie – w ramach współpracy prawnicy Stowarzyszenia udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie podejmowanych przez Archidiecezjalne Przedszkole inicjatyw, wymagających analizy prawnej;
  • Stowarzyszenia „Młody Bartąg” –  w ramach współpracy prawnicy Stowarzyszenia udzielają nieodpłatnych porad prawnych mieszkańcom Bartąga; 
  • Fundacji InnWarmia – w ramach współpracy prawnicy Stowarzyszenia prowadzą nieodpłatnie lekcje prawa dla seniorów oraz otwarte wykłady dla słuchaczy o tematyce prawnej;
  • Rady Osiedla Nagórki w Olsztynie – w ramach współpracy prawnicy Stowarzyszenia udzielają nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców osiedla, w szczególności dla osób w podeszłym wieku, schorowanych, o niskim statucie materialnym, wymagających opieki prawnej;