Nieodpłatna pomoc prawna

W chwili obecnej Stowarzyszenie „Inicjatywa na Rzecz Praw i Ochrony Obywateli” z siedzibą w Olsztynie na podstawie umowy z Powiatem Suwalskim realizuje zadanie publiczne, polegające na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018.

Podstawę prawną ww. zadania wyznaczają normy ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji z dnia 5 sierpnia 2016r. (Dz. 2015 póz.1255), w szczególności w zakresie poradnictwa prawnego w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie finansowane jest ze środków administracji rządowej, przekazywanych Stowarzyszeniu w formie dotacji przez Powiat Suwalski.

Więcej informacji na temat ww. zadania można znaleźć na dedykowanej realizacji podstronie: